Ulm

Hivatalos név Ulm-környéki Magyar Protestáns Gyülekezet
Rövid statisztika A gyülekezet, sok római katolikus vendég mellett, hozzávetőlegesen 80 református, evangélikus és unitárius egyháztagot számlál.
Istentiszteleti alkalmak Rendszeresen havonta egyszer, a követlező istentiszteleti helyeken:

Rövid bemutatkozás A gyülekezet 1980-ban alakult. Azóta rendszeresen van havonta 1 istentisztelet. Lelkipásztor: Varga Pál, ref. lp. A gyülekezetnek kezdettől van egy presbiteriuma (5 megválasztott presbiter és 2 pót-presbiter). A gyülekezet egy jellegzetesen diaszpóra gyülekezet,  két szövetségi állam (Baden-Württemberg és Bajorország) határa mentén.
E-mail cím vargapaul@yahoo.de
Telefonszám +49 (0)7131 1242154, hívhatja Skype-on
Postacím Geibelstraße 5
74074 Heilbronn