Heidelberg

Hivatalos név Heidelbergi Magyar Református Gyülekezet
Rövid statisztika  
Istentiszteleti alkalmak  Havi rendszerességgel
Rövid bemutatkozás 1945-ben alapított és 1990-ben megszűnt gyülekezetünket Magyar Virág Kata református lelkipásztor alapította újra 2005-ben. Azóta rendszeresen tartunk havonként istentiszteletet magyar nyelven református liturgia szerint rendszerint a heidelbergi egyetemi gyülekezet templomában (Peterskirche/ Universitätskirche) vagy annak  diákközösségi imatermében (Evangelische Studierendengemeinde / Karl-Jaspers-Haus). 2017. február 1. óta Batári Zoltán György gyülekezetünk lelkipásztora.

Híveinket elektronikus levélben és a 2006. óta működő
www.reformatus.de honlapunkon tájékoztatjuk  alkalmainkról és szórványgyülekezetünk életéről. Alkalmainkra szeretettel várjuk más felekezetbeli magyar testvéreinket is.

A kialakult és jól működő szolgálati rendünk több lábon áll, gondnokunk, presbiterünk, lelkészünk, kántorunk és
gyermekfoglalkozás-vezetőnk, mint biztos háttér vannak jelen alkalmaink szervezésében és megtartásában,  megoldva minden felmerülő problémát, biztosítva gyülekezeti életünk gördülékenységét, külön anyagi juttatás nélkül – megélhetésüket biztosító önálló munkájuk mellett – szabad idejükben.

Istennek hála a gyülekezetben élő, ott jelenlévő és mindig
megkereshető lelkész kérdése is megoldódott, amióta a Mainzi és a Frankfurti Magyar Református Gyülekezetekkel közösen – egy anyaországi hittudományi egyetemmel megállapodva – segédlelkész-gyakornokot tudunk fogadni. A gyülekezeteinkben összefüggő gyakorlati évét végző egyetemi hallgató jelenlétének köszönhetően – szerény anyagi lehetőségeink ellenére – egy másik városban élő Batári Zoltán György lelkipásztorunk távollétében a hét minden napján elérhető és helyben szolgáló  segédlelkészünk van, aki az istentiszteletek mellett, bibliaórákat, áhítatokat, lelkigondozói beszélgetéseket és gyermekhittan foglalkozásokat tart, családokat látogat, magyar vonatkozású rendezvényeket látogatva hívogat, ezzel is segítve a gyülekezetépítést.

Szintén fontos számunkra a magyar gyökerek ápolása, a
segédlelkész-gyakornok fogadása nyomán a hittudomány egyetemmel való kapcsolat és a későbbi lelkészi szolgálatára nálunk felkészülő hatodéves hallgató támogatása is anyaországunkhoz köti gyülekezeteinket.

E-mail cím heidelberg@reformatus.de
Telefonszám A szükséges információért kérjük látogassa meg a www.reformatus.de honlapot.
Postacím A szükséges információért kérjük látogassa meg a www.reformatus.de honlapot.