Beszámoló a Németországi Magyar-ajkú Protestáns Gyülekezetek Szövetsége közgyűléséről

Hannover, 2016. November 28.

Immáron az ötödik rendes közgyűlését tartotta idén a 2012-ben alakult Németországi Magyar-ajkú Protestáns Gyülekezetek Szövetsége (e.V.) Hannoverben, az EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) székházában. Erre a közgyűlésre 8 taggyülekezet küldte el képviselőjét (egyedül a berlini gyülekezet küldött csupán egy írásbeli évi jelentést), de a közgyűlésen jelen voltak érdeklődő vendégek is. Az anyaországi, szövetségünket támogató egyházakat Cselovszkyné, dr. Tarr Klára képviselte, így az idei advent első munkanapján mintegy 30 résztvevő ülésezett Hannoverben.

A közgyűlés 20 tárgysorozati pontot tárgyalt, amelyek közül különösen a következőket szeretném kiemelni: a 2017-es év költségvetésének megtárgyalását és elfogadását, az új elnökség megválasztását, anyagi helyzetünk megbeszélését, valamint a gyülekezetekben ez évben történt személyi változásokat. Természetesen meghallgattuk ez alkalommal is az anyaegyházak képviselőjének beszámolóját és köszönetet mondtunk az anyagi és erkölcsi támogatásért. A reformáció jubileumi rendezvényeiről is beszéltünk, hiszen 2017-ben mi is részt veszünk ezekben.

Németországi Szövetségünk anyagi helyzete 2016 végén stabil – aminek nagyon örvendünk –, a továbbiakban is pontos és idejében elkészült elszámolást várunk a pénztárosainktól. A német adóhivatal felé Szövetségünket – amely egy németországi bejegyzett egyesületként működik – egy német adótanácsadó iroda pontos évi elszámolással és egyben ellenőrzéssel képviseli. A 2017-es évi költségvetést a közgyűlés a Szövetség számára 165.405. € összegben fogadta el (ebben benne vannak az egyes gyülekezetek saját költségvetései is).

A személyi változások terén 2016 többek között a következő újdonságokkal szolgált: szeptember óta új segédlelkész végzi a szolgálatokat Heidelberg, Frankfurt és Mainz magyar gyülekezeteiben. Ennek alapja a Debreceni Teológiai Fakultással kötött szerződés. Seres Annamária, akit az elnök külön köszöntött, a közgyűlés nyitó áhítatát is megtartotta. Köszönet illeti e helyen az előző debreceni kiküldöttet, Csatári Bíborkát is az itteni eredményes szolgálataiért. Egy lelkésznőnk, Magyar Virág idén novemberben elhagyta Németországot, szolgálatát egy Ausztriai gyülekezetben folytatja. Berlini gyülekezetünk 2017 elejére várja egy új magyarországi evangélikus ösztöndíjas teológus érkezését és szolgálatait. Szövetségünknek jelenleg 6 fizetett alkalmazottja van (lelkipásztorok, ösztöndíjasok, egy titkár és egy könyvelő).

Az új elnökséget a közgyűlés 2 évre választotta meg. Elnök: Varga Pál (Ulmi gyülekezet), alelnök: Gémes Pál (stuttgarti gyülekezet), kincstárnok: Orosz Mária (Észak-Németországi gyülekezet) és további 2 elnökségi tag: Nagy Etelka (a Rajna-Vesztfáliai gyülekezet presbitere) és Seifert András (a müncheni gyülekezet gondnoka).

Németországi Szövetségünk jó kapcsolatokat ápol a Kárpát-medence történelmi magyar egyházaival (a Magyar Evangélikus Egyházzal és a Református Generális Konventtel), az EKD illetékes képviselőivel, a mi gyülekezeteinket befogadó helyi német gyülekezetekkel, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségével. Szövetségünk szervezi ill. támogatja a Németországi Holzhausenben évente megrendezésre kerülő Nyugat-Európai Magyar Presbiteri Konferenciát és az Ifjúsági Konferenciát.

Híreinket szövetségünk honlapján, a http://www.magyar-protestansok.de alatt közöljük és ezen keresztül keressük a kapcsolatot a Németországban vendégmunkásként dolgozókkal is.

A következő közgyűlésünk időpontja: 2017 dec. 4. Találkozónknak ismét az EKD székháza ad otthont.

Összeállította: Varga Pál elnök

Csoportkép

© Zámbó Béla

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.